Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Регистрация   Вход

Виртуална класна стая в модул „Електронен дневник“ на платформата АдминПлюс

Всички теми в курса:

16/03/2020 | От |

Във виртуалната стая учителите могат да виждат списък на паралелките, на които преподават и след избор на паралелка влизат в нейната виртуална стая.
Учениците могат да избират менюто „Виртуална стая“, за да влязат във виртуалната стая на техния клас.
Във виртуалната стая на паралелката могат да влизат едновременно повече от един учител.
Виртуалната класна стая има възможност за видео/аудио разговор, чат, вдигане на ръка, споделяне на работен плот (десктоп) и други функционалности.