Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Регистрация   Вход

Библиотека

1Проект "Инспектиране на образованието": приемане и отчитане на карти в РИО на МОНДетайли Към записа
2Проект ЕСУПО - уеб базирана платформа: модул за анкетиране - март 2014Детайли Към записа
3Проект ЕСУПО – уеб базирана платформа: самооценяване, информационен модул - юли 2014Детайли Към записа
4ЕСУПО - анкетиране, март 2015Детайли Към записа