Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Регистрация   Вход

Библиотека

1Видео: Подаване на данни за Списък – Образец 1 (за училища)Детайли Към записа
2Видео: Подаване на данни за Списък – Образец 2 (за детски градини)Детайли Към записа
3Видео: Подаване на данни за Списък – Образец 1а (за обслужващи звена)Детайли Към записа
4Списък - Образец 1, 1а, 2 - подаване на данни и съгласуване по електронен път - РИОДетайли Към записа
5Списък - Образец 1, 2, 1а - подписване с електронен подписДетайли Към записа
6Електронен подпис - InfoNotaryДетайли Към записа
7Електронен подпис - BORICA (B-TRUST)Детайли Към записа
8Данни за Списък – Образец 1 (за училища) - 2016/2017 г.Детайли Към записа
9Данни за Списък – Образец 2 (за детски градини) - 2016/2017 г.Детайли Към записа