Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Регистрация   Вход
  • Slide 2
  • Slide 1
  • slide 3

Добре дошли в платформата за дистанционно обучение на АдминСофт. С над 20 години опит в разработването и поддържането на административен и образователен софтуер, обучението на служители и поддръжката на продуктите от информационната система на образованието, фирмата използва физическите и ноу-хау ресурсите си, за да създаде интерактивна платформа за обмен на знания. Тук ще намерите отговори на всичките ви въпроси. Винаги достъпни. В удобен видео формат.


Уважаеми колеги, уведомяваме Ви, че на 27.05.2020 г. от 14.00 часа ще се проведе уебинар за представяне на обновената версия на платформа АдминПлюс. Ще бъде разгледана функционалността на новите модули „Ученически профил“ (лични картони) и „Администрация“. 

Модулът „Ученически профил“ (лични картони), отговаря изцяло на изискванията на Наредба № 8 за водене на личните картони на учениците в електронен вид.

Целевата група на уебинара е ръководството на училището и класните ръководители на 8, 9, 10, 11 и 12 клас.
След приключване на уебинара, записът ще бъде на разположение за допълнителен преглед.

Поздрави, Екипът на АдминСофт

ВАЖНО! В платформата АдминПлюс, всички училища, които ползват електронен дневник АдминПлюс, могат безплатно да ползват платформа за видеоконферентна връзка, с която имат възможност да провеждат обучение във виртуална класна стая. Комуникационния модул на платформата АдминПлюс, е част от базовия договор към АдминПро и може да се ползва за изпращане на съобщения на учениците. Екипът ни ще направи всичко по силите си, за да Ви съдействаме при всички възникнали въпроси. Може да се свържете с нас чрез електронна поща или по телефон.

Вход за виртуалната класна стая

Виртуална класна стая в модул „Електронен дневник“ на платформата АдминПлюс (видео)

ВНИМАНИЕ! За да работи коректно виртуалната класна стая, изключете добавките на браузъра за блокиране на реклами.

Разработващ екип - Електронния дневник
и платформата АдминПлюс
тел.: 02 490 07 46; 0889846651; 0876559553
e-mail: contact@adminplus.bg

За контакт: 
АдминСофт ООД

тел.: 02 869 1618
тел.: 02 490 1618
e-mail: support@adminsoft.bg