Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Регистрация   Вход
  • Slide 2
  • Slide 1
  • slide 3

Добре дошли в платформата за дистанционно обучение на АдминСофт. С петнадесет години опит в разработването и поддържането на административен и образователен софтуер, обучението на служители и поддръжката на продуктите от информационната система на образованието, фирмата използва физическите и ноу-хау ресурсите си, за да създаде интерактивна платформа за обмен на знания. Тук ще намерите отговори на всичките ви въпроси. Винаги достъпни. В удобен видео формат.

Предстоящи уебинари


10 май 2018 год 11:00ч.

НЕИСПУО - раздел “Отсъствия”:
Въвеждане на корекции. Предложения
за отпускане на помощи в натура.

Новини


Нови теми


 

Нови теми


  • 18 януари 2018 год. 11:00 ч.
    Уебинар за Центрове за професионално обучение: Актуализация на Регистъра на издадените документи за професионална квалификация в Информационната система на НАПОО за изпълнение изискванията на чл. 40б ал. 2 от Закона за професионално образование и обучение
    Запис от уебинара
    Съпътстваща презентация