Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Регистрация   Вход
  • Slide 2
  • Slide 1
  • slide 3

Добре дошли в платформата за дистанционно обучение на АдминСофт. С петнадесет години опит в разработването и поддържането на административен и образователен софтуер, обучението на служители и поддръжката на продуктите от информационната система на образованието, фирмата използва физическите и ноу-хау ресурсите си, за да създаде интерактивна платформа за обмен на знания. Тук ще намерите отговори на всичките ви въпроси. Винаги достъпни. В удобен видео формат.

Новини


Нови теми


  • м. септември 2016 год.:
    - модул „Отсъствия на децата и учениците“ – подробна информация за попълването и подаването на данните
    – Oбучения за въвеждане на данните в Списък-образец № 1, Списък-образец № 2 и Списък-образец № 3 според изискванията на ЗПУО и ДОС за информацията и документите

Предстоящи уебинари


28.09.2016 г. 11:00 ч.:
- модул „Отсъствия на децата и учениците“ – подробна информация за попълването и подаването на данните (училища)
28.09.2016 г. 12:00 ч.:
- модул „Отсъствия на децата и учениците“ – подробна информация за попълването и подаването на данните (детски градини)